mr - онтологија

г. повеќе

Вид збор: Скратеница
Претставува скратеница за господин и за година.