кабелски прид.

кабелски (прид.)

Кабелската и интернетот паѓаат, во запалката нема бензин.
„Сонце во тегла“ од Илина Јакимовска (2009)